Filter

Agnus Dei

Alleluja, Alleluja Wszechmogący Bóg, nasz Pan Alleluja, Święty, Święty Tyś jest Bóg nasz Wszechmocny Baranek godzien czci Baranek godzien czci...

Amen, amen

To On, nasz Bóg Na tronie zasiadł swym. Abba Ojcze, Tyś źródłem życia jest. Bóg który był i jest, Na...

Baranek i Lew

On przyjdzie pośród chwał, I każdy wyzna że to Pan. Kajdany zerwą się, A z wdzięcznych serc popłynie pieśń, Któż...

Blisko Ciebie być

Blisko Ciebie być, W obecności Twej Zawsze słyszeć słowa te: „Jestem Przyjacielem twym” Tyś pragnieniem mym, któż dorówna Ci Pragnę...

Błogosławię Cię

Błogosławię Cię gdy ziemia wydaje plon Gdy zlewasz obfitość Swą Błogosławię Cię Błogosławię Cię gdy otacza pustynia mnie Gdybym też...

Bóg dobry jest

Święty jest mój Pan Nieskończony w łasce swej W miłosierdziu swym doskonały Strzeże drogi mej Bym w światłości zawsze szedł...

Bóg moich dni

To jest wspaniały dzień cudowny dzień Gdy o poranku spotykam Cię Ty otwierasz me oczy i napełniasz mnie Nadzieją o...

Boże Chwały

Stoję przed Twym tronem Przed tronem łaski Twej By szukać Twej pomocy I patrzeć w Twoją twarz Boże chwały Boże...

Boże Słowo

Słowo Twe ochroną jest W każdym dniu wędrówki mej To serca jest Bożego głos On działa wciąż na duszę mą...

Chcę Jezusa

Kiedy rano budzę się, kiedy rano budzę się Kiedy rano budzę się, chcę Jezusa Chcę Jezusa, chcę Jezusa Możesz zabrać...

Chcę zawsze pamiętać

Przyjmuję życia chleb Złamany za mój grzech Na krzyżu ciało Twe Ofiarą stało się Podnoszę kielich ten Przymierza Twego znak Przelałeś swoją krew By z grzechu obmyć świat

Choćbym wszystko miał

Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, Czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, Gdzieżby szczęścia mogło...

Chwała memu Panu

Chwała, chwała memu Panu Chwała, chwała Wszechmocnemu Chwała Barankowi Bożemu Chwała żyjącemu Słowu Barankowi chwała Oddaj chwałę, chwałę, chwałę, chwałę...

Credo

Credo Nasz Ojcze Nieskończony Wszystko stworzyłeś Ty Wszechmogący Świętego Ducha mocą Poczęty został Syn Jezus nasz Zbawca Tak ja wierzę...

Cudowna łaska Twa

Kto złamał ciemność śmierci i grzechu Kto jest miłością silną, potężną Zbawiciel świata jedyny Królów Król Kto wstrząsnął światem swym zmartwychwstaniem Kto dał nam życie czyste i nowe Zbawiciel świata, jedyny Królów Król

Daj miłość

Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym A będę sercem swym oddawać Ci cześć I każdą myślą swą...

Duchu Święty dotknij nas

Duchu Święty przyjdź Duchu Święty dotknij nas Kościół Swój radością przepełniaj Pokojem przepełniaj Miłością przepełniaj Przyjdź w całej Swej chwale...

Duchu Święty przyjdź

Duchu Święty przyjdź Jak ciepły deszcz w wiosenny dzień Duchu Święty przyjdź Jak tchnienie życia duszy mej Drogowskazem bądź Gdzie...

Dziękczynienie

Dziękczynienie Z serc naszych płynie Tobie Dziękczynienie, Tobie Ojcze Gdyby nie Twoja łaska Nie poznałbym Jezusa Gdyby nie Twoja łaska...

Dzień za dniem

Stoję dziś przed Tobą I czuję w sercu mym Twoją bliskość Panie Tak dobrze mi Tyś mocą moją jest uwielbiam...

Emanuel, Emanuel

Nie lękaj się ciemność ustąpi Jezus jest tu idzie tuż obok Łaskawy Pan w naszej słabości Na zawsze wierny, dobry...

Gdy Ciebie szukam

Gdy Ciebie szukam Dajesz się znaleźć Tym bardziej kocham Cię Im bardziej poznaję Chcę zawsze być u Twych stóp I...

Gdy na ten świat

Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym słowem Swym, A kiedy znów na te narody spojrzę,...

Godzien chwały

Godzien chwały jest Baranek Święty, Święty jest Bóg Temu, który siedzi na tronie Śpiewaj nową pieśń Święty, Święty, Święty Jest...

Godzien o godzien

Godzien o godzien jest nasz Pan Siedzący na tronie Baranek wśród chwał Przyjąć wdzięczność siłę i moc Honor i chwałę...

Hosanna

Niech słaby powie: „Mam moc”, biedny wyzna: „Wszystko mam” Ślepy mówi: „Widzę znów”, we mnie to uczynił Bóg. Hosanna, hosanna...

Hosanna na niebiosach

Hosanna, hosanna Hosanna na niebiosach Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią Wywyższony bądź Boże nasz Hosanna niechaj ciągle...

Jak wielki jest Bóg

Majestat Króla Chwał Przenika cały świat Potęga Jego trwa Potęga Jego trwa On Światłem świata jest Ciemności kryją się I...

Jak zeschła ziemia

Chcę patrzeć dziś w Twoją twarz, Przy tronie Twym blisko stać, Nich mnie przenika chwały Twej blask, Zachwyci majestat i...

Jest jedno ciało

Jest jedno Ciało, Jest jeden Pan. Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli. Usta głoszą chwały pieśń W naszym ręku...

Jestem by Cię wielbić

Światłością Swą Ty rozjaśniasz ciemności Dotknij mój wzrok widzieć chcę Serce me jest przepełnione nadzieją Z Tobą na wieki chcę...

Jesteś Królem

Jesteś Królem Jesteś Królem Królem jest Bóg Otwórzmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stańmy przed obliczem Pana Wielbiąc...

Jezu mój gdy myślę o ofierze

Jezu mój, gdy myślę o ofierze Twej Stałeś się nikim, skazanym na śmierć Często gdy rozmyślam o Golgocie To wracam pod krzyż jeszcze raz Wracam pod krzyż jeszcze raz

Jezus Boży Syn

Jezus, Jezus Boży Syn Jedyny Pan, Jezus Jezus, Jezus z grobu wstał Króluje w chwale, Jezus Twe Imię jak miód...

Jezus mnie zbawił

Zostawił niebo pełne swej chwały Przyszedł na ziemię, by zbawić nas Stał się człowiekiem, narodził z dziewicy Mieszkał wśród ludzi,...

Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe imię. Nasz Zbawiciel, Książę pokoju! Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król, panów Pan!

Jezus zmartwychwstał

Jezus zmartwychwstał to wykonało się, Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem o Alleluja Po wieczne czasy Królem...

Jezusa krew

Swój niebiański tron zostawiłeś by Ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż. By na siebie wziąć winę mą i wstyd Przebaczenia...

Każdy dzień

Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest Któż by inny mógł jak On Wybaczać co dzień Boże wiem...

Królów Król

Gdy w ciemności czekaliśmy Gdy już cień nadziei znikł Wtedy Ty przyszedłeś z nieba Miałeś łaskę w oczach swych By...

Łaski cud

Skoro miłość zniosła śmierć Jak cenna jest Jezusa krew Gdy piękno Nieba skryło mój wstyd Obrazem miłości był Twój krzyż...

Mą mocną twierdzą

Każdego dnia zadziwia mnie łaska Twa Każdego dnia miłość wylewasz Swą Nadzieją mą i mym bezpieczeństwem mój Pan Mów do...

Mam taką pieśń

Mam taką pieśń zwyczajną pieśń Którą śpiewać chcę Tobie Każdego dnia o Panie mój Bardzo tęsknię za Tobą Przy źródle...

Moc zwycięstwa

Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus On uwalnia...

Mój Jezu

Mój Jezu mój Zbawco Któż jest tak wielki jak Ty Przez wszystkie dni wysławiać chcę Wspaniałe dzieła Twoich rąk Mój...

Na wieki

Słyszę wokoło głos pokolenia Głos, który jest jak jeden krzyk Teraz jest czas Chcemy wielbić wywyższać Cię Nic nie dorówna...

Na wieki On

Zaćmiło słońce się Płakały gwiazdy też Gdy Jezus Zbawca nasz umierał Na krzyżu spływał krwią Gdy świat wyśmiewał Go On...

Nasz Ojcze

Nasz Ojcze w niebiosach Święć się Imię Twe Niech przyjdzie Twe Królestwo Twa wola spełni się Na ziemi tak jak...

Naucz mnie

Panie z mych ust Płynie modlitwy pieśń Byś nauczył mnie wołać za krajem mym By naród nasz Wolnym w Tobie...

Nie opuszczasz mnie

Choćbym nawet szedł przez dolinę Śmierci cienia i zła Twa miłość wnet zabierze mój strach I jeśli będę musiał przejść...

Nie szczycę się

Nie szczycę się mądrością Panie nie szczycę się z dostatku swych sił Nie jestem dumny z tego co posiadam tylko...

Nie w wymowie

Nie w wymowie słów modlitwy mej, Ani w pieśniach życia duszy cnej, Skryjesz Panie pod opieką swą. Wszystkie moje źródła...

Niech Twej twarzy

Niech Twej twarzy zajaśnieje blask Wołamy byś uzdrowił naród nasz Niech w nas przebudzenie zacznie się By ujrzeli inni rządy...

Niepojęty

Z głębokości mórz aż po szczyty gór Stworzenie objawia majestat Twój Od kolorów jesieni, po wiosenny nów Wszystko śpiewa Ci...

O najwyższy

Chwalę Cię Panie całym mym sercem Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła Cieszyć się będę i radować Tobą Psalm śpiewać będę,...

O wstań

Kiedy wielbimy Cię Przychodząc przed Twój tron Prosimy Panie Cię Przyjdź nasze życie zmień O wstań, O wstań, O wstań,...

Oceany

Ty wzywasz na nieznane wody Niepewnie więc, mój stawiam krok W ukryciu Ciebie odnajduję I wierzę Ci choć wokół toń...

Oczekuję Cię

Jeśli wiara rusza góry, niech poruszą się Przychodzimy tu z ufnością, oczekując Cię Oczekując Cię Jesteś Panem całej ziemi, a...

Oczyść serce me

Oczyść serce me chcę jak złoto lśnić I jak czyste srebro Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić Zstąp...

Oddajmy dziś

Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć Niech nasze serca wielbią Go On stworzył niebiosa On utwierdził ziemi krąg Jego chwała całe...

Odpuszczone

Odpuszczone są wszystkie grzechy moje Ty spłaciłeś już za mnie dług Błogosławisz mi mam nowe życie w Tobie Prowadzi mnie...

Ogniu gorejący

Ogniu gorejący Wszechmogący Boże Kocham Ciebie drogi Panie mój Myślę o Twej chwale Twojej szukam rady Kocham Ciebie drogi Panie...

Ojcze Niebieski

Ojcze Niebieski, Boże wszechmocny, Tyś Pocieszyciel, Tyś prawdy Duch. Wszystko widzący, Wszędzieś obecny, Bądź między nami, otwórz nam słuch. Ojcze...

Ojcze wszechstworzenia

Ojcze Wszechstworzenia wody, ziemi, gwiazd Całe niebo Twą świątynią Chwała Tobie Panie nasz O jak Wielkim Bogiem jesteś Ty Jesteś...

On wystarczy

Bóg zaspokaja głód ludzkich serc W Nim wszystko czego potrzebuje jest Jego wszechmoc pokryje niedostatki me O wszystkich tajemnicach mego...

Otwórz niebo

Nasz kochany Ojcze Wyznajemy szczerze Chcemy, abyś dotknął nas Niech Twoja obecność Spłynie w nasze serca Byśmy czuli miłość Twą...

Pamiętać chcę

Pamiętać chcę ten wielki dzień Gdy wziąłeś krzyż ratując mnie Pamiętać chcę ofiarę Twą W niej życie me, w niej...

Panie chwalę imię Twe

Panie chwalę Imię Twe Wznoszę pieśni uwielbienia Zawsze jesteś blisko mnie Darzysz łaską przebaczenia Przyszedłeś z nieba na świat By...

Panie mój przychodzę

Panie mój przychodzę dziś Serce me skruszone przyjm Skłaniam się przed świętym Tronem Twym Wznoszę ręce swoje wzwyż Miłość mą...

Panie Twa dobroć

Panie Twa dobroć i Twe miłosierdzie są wieczne Wszystkie narody i pokolenia i każdy język niech odda Ci cześć Wielbimy...

Pierwsza gwiazda

Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas Niech pierwsza...

Poprzez góry

Nasze domy wypełnisz tańcem I ulice radością Swą Gdy ugniemy się przed Tobą I będziemy modlić się Poprzez góry i...

Przed tronem Twym

Przed tronem Twym stoimy Wpatrzeni w Twej miłości blask Do Ciebie Panie podobni Stajemy się widząc Twą twarz Chwała Twa...

Przyjdź w mocy

W rękach Twoich jest całej Ziemi kres Każdy wiatru wiew, każdy słońca zmierzch Tyś jest wielki Pan i potężny Bóg...

Przyjdźmy pokłońmy

Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym Gdyż On ma wszelką moc A myśmy owcami pastwisk Jego Oraz trzodą Jego rąk Oraz trzodą Jego rąk

Psalm 23

Pan Bóg jest moim pasterzem Nad wody spokojne mnie wiedzie Na łąkach zielonych mnie pasie Niczego dziś mi nie braknie...

Schowaj mnie

Schowaj mnie pod skrzydła twe, Ukryj mnie w silnej dłoni swej. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, Z tobą wzniosę...

Serce oddaję Ci

To jest mym pragnieniem wywyższać Cię Panie całym sercem uwielbiam Cię Wszystkim co jest we mnie Ciebie czczę Wszystko to...

Skosztuj

Skosztuj i zobacz, że tak dobry jest mój Pan Gdy szukasz On na pewno odpowiedź Tobie da Wielki jest mój...

Słyszę jakby szum

Słyszę jakby szum potężnych wód wokół tronu wznosił okrzyk swój, że panów Pan i królów Król to JEZUS Słyszę jak...

Stworzyciel

Jesteś tu Poruszasz w chwale się Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię Jesteś tu Dotykasz naszych serc Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię Stworzyciel,...

Stworzyłeś mnie

Stworzyłeś mnie bym kochał Cię Stworzyłeś mnie bym wielbił Cię Stworzyłeś mnie bym oddawał chwałę Tobie w każdy dzień Me...

Tak Cię kocham

Gdy me myśli blisko Ciebie są Serce z wdzięcznością uwielbia Cię Tak Cię kocham Jezu, tak Cię kocham Ciebie kocham...

Tam gdzie Ty

Więcej Ciebie chcę Wciąż więcej Ciebie chcę I miłości Twej Ciągle więcej chcę Nie opuszczę Cię Już nie opuszczę Cię...

Tobie panie uwielbienie

Tobie Panie uwielbienie Tobie Panie dziękczynienie Przed Twym Duchem nie ukryję się Wszędzie jesteś znasz mój każdy dzień Ciebie wielbić...

Twa krew

Twa krew mówi o mnie tak, Jak nigdy w życiu nie powiedział o mnie świat, Bo prawym widzi mnie, Usprawiedliwia...

Twa łaska jest tym

Boże Twa wierność wielka jest, Ty nie opuszczasz grzesznych serc Wciąż nam wybaczasz Panie dzięki łasce I nie rozdzieli nas już nic Z Twojej łaski nam dajesz, Zbawienie przez wiarę Twa łaska wystarcza więc mi

Twa świętość

Twa świętość prowadzi mnie do skruchy Twa dobroć przyciąga mnie do Twoich rąk Twa łaska wzywa mnie by Twoim być...

Ty chronisz mnie

Kiedy muszę przejść przez dolinę ciężkich dni Kiedy ledwo mogę modlić się Słyszysz moją myśl i wołanie w sercu mym...

Ty odnowiłeś

Ty odnowiłeś Ty odnowiłeś Ty odnowiłeś Duszę mą Zabrałeś mój ból Nazwałeś dzieckiem swym Zabrałeś mój wstyd Panie mój wysławiam...

Ty, Tyś mój Bóg

Jestem tu, by szukać Ciebie Jestem tu by widzieć Cię Oddaję Boże chwałę Ci Kłaniając się przed tronem Twym Jakbym...

Tylko Jezus

Moje życie daję Ci To jest wszystko czego chcę Potrzebuję Ciebie W życiu mym Tylko Ciebie szukać chcę Gdy przychodzą...

Tylko Ty

Kto jest tym Królem Chwały Niezrównanym w mocy swej Kto jest tym Królem Świętym Przed nim każdy pokłoni się Jezus...

Tyś mój Bóg

Tyś mój Bóg Tyś mój Pan Będę wielbić Cię na wieki Panie Ty dokładnie życie me znasz I wiesz kiedy...

Ukojenie

Tylko w Bogu moje jest zbawienie W Nim jedynie duszy ukojenie Moja chwała i skała W Nim pokładam mą nadzieję...

W Bogu ufność mam

Podczas burz nie poddam się W czasie bitwy wyznam że Twa łaska starczy mi Twa łaska starczy mi Chociaż walka ciągle trwa Nigdy nie opuszczasz mnie Ty zawsze starczasz nam Ty zawsze starczasz nam

W Chrystusie Bóg

Nadzieję odnalazłem w Nim On moją siłą światłem mym On fundamentem twierdzą tą Co zniesie najstraszniejszy grom Miłości szczyt pokoju...

W Nim

Nadzieję mą znalazłem w Nim On moją siłą, światłem mym On fundamentem, twierdzą tą Co zniesie najstraszniejszy grom Miłości szczyt...

W to wierzę

Nasz Ojcze Nieskończony Wszystko stworzyłeś Ty Wszechmogący Świętego Ducha mocą Poczęty został Syn Jezus nasz Zbawca Tak ja wierzę w...

Więcej nic

W obecności Twojej Chcę przebywać ciągle u Twych stóp Pragnę by ten święty moment Nie opuszczał mnie Nie jestem tu by prosić Jezu nic nie jesteś winien mi Otwieram swoje serce Panie mój Ja Ciebie chcę

Wieczny król

Wieczny Król, Wielki majestat Twój Niebo, morze, ziemia, Stworzone mocą Twą Wieczny Król, Wielki majestat Twój Zbawienia mego skała Schronienie...

Wiele lat błądziłem

Wiele lat błądziłem w świecie sam Nic nie dbając, że na krzyżu Pan Za me grzechy swoje życie dał Na Golgocie Biblia mi odkryła grzechy me Kiedy byłem na przepaści dnie Wtedy w skruchy łzach udałem się Na Golgotę

Wszelka chwała

Wszelka chwała, wszelka cześć Wszelka moc Twoja jest Święty Ojcze uwielbiam Cię Drogi Jezu mój Zbawco Duchu Święty czekam przyjdź...

Wywyższamy Cię

Panie Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata Jesteś najwyższy Panie mój Królu mój Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię, Wywyższamy...

Wywyższony

Wywyższony jesteś Święty Bóg prawdziwy w mocy Swej Ty powstałeś, zwyciężyłeś I pobiłeś śmierci moc Alleluja radujmy się W Tobie...

Wzniosę się

Bóg pokojem moim jest Ukojeniem w każdy dzień On kotwicą duszy mej Tylko On – dobry jest Jezus pokonał śmierć...

Za Twój krzyż

Przenikasz serce znasz każdą myśl I choć znów Cię ranię Wiem że mnie kochasz Twoja obecność otacza mnie I w...

Zabierz mnie tam

Panie proszę zabierz mnie Tam gdzie jest Twój tron Zabierz mnie od tłumu ludzi Przed oblicze Twe Chcę być Panie blisko Ciebie Patrzeć w Twoją twarz Świat zostawić gdzieś daleko W Twych objęciach trwać

Ze mną krocz

Stworzycielu mój ze mną krocz Zbawco duszy mej ze mną krocz Władco wszelkich burz ze mną krocz Lekarzu ludzkich serc...

Ześlij deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz Wylej ocean Swej łaski Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski Łaska po łasce i fala...

Życie Twe

Jezu Ty przyszedłeś dać mi Pełnię życia Poznać Cię to odkryć wolność Nieskończoną Wyciągnąłeś do mnie ręce Swe Wielka jest...