Dzięki Panie za Twoją Krew

Dzięki – dzięki Panie za Twoją krew
W jej błogosławieństwie wolności śpiewam pieśń

Dzięki – dzięki Panie za Twoją śmierć
Stojąc w jej zwycięstwie zbawienia śpiewam pieśń
Zbawienia śpiewam pieśń

Otworzyłeś nam drogę do Ojca
Dokąd wcześniej nie mogliśmy przyjść

Jezu uznaj nas Twymi na zawsze
Dziś wolności śpiewamy pieśń

Śpiewamy chwały pieśń
Śpiewamy chwały pieśń
Śpiewamy chwały pieśń
Pokonałeś na krzyżu grzech