Klub NADZIEJA

Klub NADZIEJA

Klub Nadzieja to grupa wsparcia stworzona dla niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Naszym celem jest wskazanie na Ewangelię o Jezusie Chrystusie jako na skuteczną drogę ratunku dla ludzi pragnących uwolnienia od niszczących ich życie uzależnień od środków chemicznych (alkoholu,narkotyków, leków…).

Pragniemy także nieść pomoc ludziom zagubionym, załamanym, samotnym, odrzuconym, zniechęconym… – wszystkim, którzy stracili nadzieję.

Klub Nadzieja to grupa ludzi kiedyś załamanych i zniszczonych, a teraz obdarzonych przez Boga nową nadzieją i nowym, pięknym życiem – chcemy się tym dzielić.
Realizujemy nasz projekt poprzez cotygodniowe, spotkania, na których każdy pragnący zmiany w swoim życiu może przyłączyć się do grupy,być jej częścią.
Praca grupy obejmuje: duszpasterstwo, rozważania biblijne,modlitwę, przygotowanie do leczenia odwykowego i życia w trzeźwości, wsparcie dla współuzależnionych członków rodziny.