Kim jesteśmy

Kościół Chrystusowy istnieje w Dąbrowie Górniczej od roku 1947 i jest częścią Wspólnoty Kościołów Chrystusowych zaliczanych do nurtu kościołów ewangelicznych. Za cel stawia sobie głoszenie Ewangelii zgodnie z jej oryginalnym tekstem pisanym, a wiarę i ufność pokłada w Jezusie Chrystusie. Skupia wokół siebie ludzi, dla których modlitwa i czytanie Słowa Bożego jest codziennością, a życie pod kierownictwem Ducha Świętego przywilejem. Kościół prowadzi szeroką działalność duszpasterską, zaprasza wszystkich do poznania tego, co może zaoferować swoim wiernym.

Historia

Początki Kościoła Chrystusowego w Polsce

Powstanie Kościoła Chrystusowego ma ścisły związek z poczuciem duchowego odrodzenia, z czym wiąże się praktykowanie chrztu na podstawie wiary. Wiara wymaga świadomej decyzji, a chrzest w wieku świadomym przez zanurzenie jest wyrazem i potwierdzeniem tej wiary. Drugim elementem charakterystycznym jest praktykowanie Wieczerzy Pańskiej (Komunii) pod dwiema postaciami, na pamiątkę i jako wyraz wspólnoty z ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym Panem.
Za prekursora Kościoła Chrystusowego uważa się Tomasza Campbella, którego pragnieniem było zjednywanie wszystkich szczerze wierzących ludzi. Nie dążył do tworzenia odrębnego Kościoła. Kiedy okazało się jednak, że nie da się inaczej przeprowadzić daleko idącej reformy, zdecydował się na usamodzielnienie powstałych zborów i zorganizowanie się ich w nowy Kościół. Zbory nosiły różne nazwy, m. in. Uczniowie Chrystusa, Zbór Chrześcijański, Kościół Chrystusowy i były niezależne od jakiejkolwiek władzy świeckiej lub duchownej.