Służba wśród mężczyzn

Służba wśród mężczyzn

Mężczyźni będący członkami lub sympatykami naszego zboru mają możliwość spotykania się na cyklicznych (staramy się raz w miesiącu) zgromadzeniach czy też wydarzeniach nazywanych potocznie „Braterskimi”. Nie chodzi tu tylko o proste, wspólne spędzanie czasu, ale również – a może przede wszystkim – o wzajemne budowanie się i wspieranie przez prezentowanie świadectw i własnych doświadczeń życiowych, czy wspólne rozważanie Słowa i nauczania prowadzonego przez naszego Pastora.

Oczywiście wspólne spędzanie czasu i integrowanie się też jest ważne, więc staramy się każde ze spotkań urozmaicić i uczynić ciekawszym, np. przez wspólne grillowanie, wyjazdy w plener, czy grzybobranie.

Jednak głównym celem jest budowanie relacji wzorowanych na tych, jakie mieli uczniowie Jezusa Chrystusa, którymi przecież jesteśmy. Wzajemna miłość i szacunek są również podstawą do wykształcenia w każdym z nas postawy prawdziwego kapłana chrześcijaństwa w swoim bezpośrednim otoczeniu, a zwłaszcza w rodzinie.