Grupa muzyczna

Grupa muzyczna

Poprzez muzykę i śpiew wyrażamy Bogu wdzięczność i uwielbienia za to kim jest i jaki jest. Traktujemy to jako przywilej i nakaz wynikający z Biblii. Ta forma uwielbiania Boga jest dla członków naszej grupy szczególnie miła ponieważ robimy to zgodnie z posiadanym darami i umiejętnościami. Nie jesteśmy profesjonalistami ale wkładamy w to co robimy całe serce. Podczas niedzielnych i środowych nabożeństw oraz innych okoliczności takich jak koncerty uwielbienia, ewangelizacje staramy się prowadzić cały kościół we wspólnym uwielbieniu. Tak ja mówi jedna z pieśni „chcę przynieść więcej niż pieśń kilka nutek i słów” – również i my staramy się by prawdziwym miejscem uwielbienia było nasze serce a forma jaką przyjmujemy była w tym zachętą i pomocą.