Kazania

Następna transmisja za

Najnowsze kazania

Życzymy miłej lektury

List do Rzymian cz.1 „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

List do Rzymian cz.1 „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

Mówca:
17 października 2021

Rozpoczynamy nowy cykl kazań w oparciu o list do Rzymian. Całość zatytułowałem „Najważniejsze rzeczy w najtrudniejszych czasach”. Choć wniosek nasuwa się oczywisty, że żyjemy w trudnych czasach i potrzebujemy odpowiedzi i mocnego fundamentu dla naszego życia, to pragnę zauważyć, że nie po raz pierwszy kościół i ludzie są

Zbuduję kościół mój! Rozpoznanie Bożej woli! Dzieje Apostolskie cz.21

Zbuduję kościół mój! Rozpoznanie Bożej woli! Dzieje Apostolskie cz.21

Mówca:
26 września 2021

To jedna z najważniejszych lekcji w naszym życiu, rozpoznać Bożą wolę! Nie tylko poznać uniwersalne zasady Bożego Słowa, ale odkryć ten wyjątkowy plan dla naszego życia, a następnie wsparci przez Duch Świętego realizować go z największym poświeceniem. To będzie niezwykle potrzebna lekcja każdemu z nas, bez względu na

List Jakuba cz. 6 – Zbliżcie się do Boga

List Jakuba cz. 6 – Zbliżcie się do Boga

Mówca:
15 września 2021

Relacja z Bogiem to nie tylko jedna decyzja, a codzienne trwanie w wierze i posłuszeństwie Jego Słowu! Gdy jesteśmy z Nim, mamy pewność, że On jest z nami. Wymaga to od nad zaangażowania całego serca i duchowej dyscypliny. Kroków wiary i właściwej postawy serca. Jakub odkrywa dla kościoła to co najcenniejsze i wzywa

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19

Mówca:
12 września 2021

Nie będzie to nauczanie z cyklu „jak czynić cuda?”. Będzie to nauczanie o tym jak Bóg czynił cuda przez ręce (i nie tylko) apostoła Pawła. Jak Boża moc może przynieść prawdziwą wolność i Jego namaszczenie, dokonywać rzeczy, które wręcz wykraczają poza nasze stereotypy. Będzie to lekcja o trudnych decyzjach, ale

List Jakuba cz. 5 – Mądrość

List Jakuba cz. 5 – Mądrość

Mówca:
8 września 2021

Nie zdołam opisać jak ważna i cenna dla nas jest mądrość, która pochodzi „z góry”, jak ujął to Jakub w swoim liście. O niej będziemy się uczyć z tego przesłania i modlić, by nigdy nam jej nie zabrakło w najważniejszych decyzjach i codziennym życiu. Nie sposób ją przecenić, możemy odkryć jak niezwykle wpływa na nasze relacje