Gdy Ciebie szukam

Gdy Ciebie szukam
Dajesz się znaleźć
Tym bardziej kocham Cię
Im bardziej poznaję

Chcę zawsze być u Twych stóp
I Twoją wodę życia pić
Oprzeć o Ciebie i czuć
Twego serca rytm

Twa miłość wielka jest
I wciąż ogarnia mnie
Rozpływam się gdy
Pokój dajesz mi