Gdy jesteś ze mną

Gdy jesteś ze mną
Bezpieczny jestem
Nie zmieniasz się
Twa miłość jest
Wciąż w sercu mym

Ja chcę z Tobą być
W Twych dłoniach się skryć
Przytul mnie, wierzę, że
Nie puścisz nigdy mnie

Z miłości Swej
Oddałeś życie
Bym wolny był
Wskazałeś drogę
Którą mam iść

Przez cały czas
Byłeś tuż obok
Nawet gdy brakło mi słów
Każdego dnia
Pragnę Cię więcej
Więcej, więcej Ciebie