Dziękczynienie

Dziękczynienie
Z serc naszych płynie Tobie
Dziękczynienie, Tobie Ojcze

Gdyby nie Twoja łaska
Nie poznałbym Jezusa
Gdyby nie Twoja łaska
To w ogień pójść bym musiał

Gdyby nie Twoja łaska
Nie miałbym dzisiaj życia
Gdyby nie Twoja łaska
Ojcze, Ojcze<