Duchu Święty przyjdź

Duchu Święty przyjdź
Jak ciepły deszcz w wiosenny dzień

Duchu Święty przyjdź
Jak tchnienie życia duszy mej

Drogowskazem bądź
Gdzie Ojca dom

Duchu Święty przyjdź
Wskazuj drogę mi

Przyjdź i dotknij, namaszczaj
Wypełniaj życie me

Przyjdź i ucz mnie każdego dnia
Wypełniać Boży plan