Jak wielki jest Bóg

Majestat Króla Chwał
Przenika cały świat
Potęga Jego trwa
Potęga Jego trwa

On Światłem świata jest
Ciemności kryją się
I drżą na Jego głos
I drżą na Jego głos

Jak Wielki jest Bóg
śpiewaj tak jak Wielki jest Bóg
Zobaczy świat o tak
jak Wielki jest Bóg

Na wieki wciąż Ten Sam
W Swym ręku trzyma czas
Początkiem końcem On
Początkiem końcem On

Bóg w Trzech Osobach Swych
To Ojciec, Duch i Syn
Zwyciężył Zbawca nasz
Zwyciężył Zbawca nasz

Jak Wielki jest Bóg
śpiewaj tak jak Wielki jest Bóg
Zobaczy świat o tak
jak Wielki jest Bóg

Imię nad imiona
Godzien wszelkiej chwały
Me serce śpiewa
Jak Wielki jest Bóg