Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu

I opowiadać rano Twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją

Przy dziesięciostrunnej harfie i lutni
I dźwięcznej cytrze