Jak zeschła ziemia

Chcę patrzeć dziś w Twoją twarz,
Przy tronie Twym blisko stać,
Nich mnie przenika chwały Twej blask,
Zachwyci majestat i świętość
Do Ciebie dusza moja lgnie,
Niech Twoja wola wypełni się,
Twa łaska lepsza od życia jest,
Lepsza jest, lepsza jest