Na wieki

Słyszę wokoło głos pokolenia
Głos, który jest jak jeden krzyk
Teraz jest czas
Chcemy wielbić
wywyższać Cię

Nic nie dorówna Twej mocy i czci
Nasze zwycięstwo jest w Imieniu Twym

Teraz jest czas
Chcemy wielbić
wywyższać Cię

Wznosimy głos
Wielbimy Imię Twe

Królowi Królów cześć
Chcemy wielbić Cię
Na wieki
na wieki

Tyś jest wielki Bóg
Tobie chwała cześć
Na wieki
na wieki

Na wieki
Na wieki
Na wieki chcemy wielbić Cię