Słyszę jakby szum

Słyszę jakby szum potężnych wód
wokół tronu wznosił okrzyk swój,
że panów Pan i królów Król to JEZUS

Słyszę jak aniołów wielki chór
przed Twym tronem śpiewa chwały hymn,
że panów Pan i królów Król to JEZUS

I każdy naród wyzna, że
Twa sprawiedliwość święta jest
Ogłosi to, że tylko Ty
jesteś Królem Chwały

Każde stworzenie skłoni się
góry i morza wzniosą pieśń
Złączą się w jeden wspólny krzyk:
ŚWIĘTY JEST NASZ PAN!

Chóry aniołów głoszą wieść:
GODZIEN BARANEK PRZYJĄĆ CZEŚĆ!

Mocny
Potężny
Wielki Bóg
Święty jest nasz Pan!
Święty jest nasz Pan…