Chrystus Pan Boży Syn

Chrystus Pan, Boży Syn
Zbawca nasz, zgodził się
Wziąć mój grzech
Za mnie umrzeć chciał

Ażebym znał mój ogrom win
I wiedział, że krew Jego zbawia
Oczyszcza i leczy

Wywyższony bądź Jezu Baranku mój
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król
Wywyższony bądź Boży Baranku
Przed Twym tronem dziś
Najwyższy składam hołd