Wpis

Chcę do Ciebie przyjść

Chcę do Ciebie przyjść z otwartym sercem mym W ofierze złożyć chwałę Ci Widzę Twoją moc w świętym miejscu Twym I znam potężne drogi Twe O miłosierdziu pamiętam i o wierności Twej Twoja dobroć, Twoja miłość ze mną są Po wszystkie życia mego dni Ty otaczasz swoją łaską Panie wciąż Teraz i na wieki

Wpis

Chcę zawsze pamiętać

Przyjmuję życia chleb Złamany za mój grzech Na krzyżu ciało Twe Ofiarą stało się Podnoszę kielich ten Przymierza Twego znak Przelałeś swoją krew By z grzechu obmyć świat

Wpis

Cudowna łaska Twa

Kto złamał ciemność śmierci i grzechu Kto jest miłością silną, potężną Zbawiciel świata jedyny Królów Król Kto wstrząsnął światem swym zmartwychwstaniem Kto dał nam życie czyste i nowe Zbawiciel świata, jedyny Królów Król

Wpis

Cudowna Boża łaska

Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja Lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach Żem na przepaści dnie. Lecz łaska podźwignęła mnie I naprzód wiedzie wciąż. Przez ciemne i burzliwe dnie Tam gdzie Ojcowski dom. O Boże dzięki, dzięki...

Wpis

Chwała memu Panu

Chwała, chwała memu Panu Chwała, chwała Wszechmocnemu Chwała Barankowi Bożemu Chwała żyjącemu Słowu Barankowi chwała Oddaj chwałę, chwałę, chwałę, chwałę Chwałę Barankowi daj Oddaj Barankowi chwałę

Wpis

Chwała, chwała barankowi

Chwała, chwała, Barankowi cześć! Chwała, chwała, Barankowi cześć! On godzien chwały jest i godzien by Go czcić, Nasz Pan na tronie Swym Wielbijmy Go, Bo godzien chwały jest, Nasz Pan na tronie Swym

Wpis

Chrystus Pan Boży Syn

Chrystus Pan, Boży Syn Zbawca nasz, zgodził się Wziąć mój grzech Za mnie umrzeć chciał Ażebym znał mój ogrom win I wiedział, że krew Jego zbawia Oczyszcza i leczy Wywyższony bądź Jezu Baranku mój Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król Wywyższony bądź Boży Baranku Przed Twym tronem dziś Najwyższy składam hołd

Wpis

Choćbym wszystko miał

Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, Czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Choćbym wszystko miał lecz nie miał Pana, Skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze Za mojego Pana w zamian dać? Choćbym skarby miał i sławę świata, Choćbym...

  • 1
  • 2