Wiele lat błądziłem

Wiele lat błądziłem w świecie sam
Nic nie dbając, że na krzyżu Pan
Za me grzechy swoje życie dał
Na Golgocie

Biblia mi odkryła grzechy me
Kiedy byłem na przepaści dnie
Wtedy w skruchy łzach udałem się
Na Golgotę

Tam za grzechy moje Chrystus Pan
Tam dostałem darmo życia dar
Tam miłości mnie owionął żar
Na Golgocie

Teraz wiem, że Jezus Zbawił mnie
Królem moim Go nazywać śmiem
Dusza moja ciągle śpiewać chce
O Golgocie