Wpis

W Bogu ufność mam

Podczas burz nie poddam się W czasie bitwy wyznam że Twa łaska starczy mi Twa łaska starczy mi Chociaż walka ciągle trwa Nigdy nie opuszczasz mnie Ty zawsze starczasz nam Ty zawsze starczasz nam

Wpis

Wiele lat błądziłem

Wiele lat błądziłem w świecie sam Nic nie dbając, że na krzyżu Pan Za me grzechy swoje życie dał Na Golgocie Biblia mi odkryła grzechy me Kiedy byłem na przepaści dnie Wtedy w skruchy łzach udałem się Na Golgotę

Wpis

Wzniosę się

Bóg pokojem moim jest Ukojeniem w każdy dzień On kotwicą duszy mej Tylko On – dobry jest Jezus pokonał śmierć On zwyciężył diabła moc Zostawił pusty grób zmartwychwstaniem moim jest I wzniosę się, gdy zawoła mnie Zniknie smutek, zniknie ból Wzniosę się jak orzeł wzwyż Pokłonię się przed Bogiem mym Wzniosę się, wzniosę się Już...

Wpis

Wywyższony

Wywyższony jesteś Święty Bóg prawdziwy w mocy Swej Ty powstałeś, zwyciężyłeś I pobiłeś śmierci moc Alleluja radujmy się W Tobie nasza siła W Tobie nasza moc,Ty sam Dajesz nam zwycięstwo dziś

Wpis

Wywyższamy Cię

Panie Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata Jesteś najwyższy Panie mój Królu mój Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię Panie nasz

Wpis

Wszystko Tobie dziś oddaję

Wszystko Tobie dziś oddaję Wszystko Twoim musi być Chcę Cię, Jezu kochać zawsze W obecności Twojej żyć Wszystko daję dziś Wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy Wszystko daję dziś Wszystko Tobie dziś oddaję Do nóg Twoich skłaniam się Radość świata zapomniana Uchwyć Jezu,uchwyć mnie Wszystko daję dziś Wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy Wszystko daję...

Wpis

Wszystko możliwe jest

Gdy życie mnie przytłacza I tylko czuję strach Twe słowo żyje we mnie I wiem że jesteś tu Nadzieją mą Tyś I pewność tę mam W obietnicach swych Ty jesteś wierny Wszystko możliwe jest W imieniu Twym Ty dajesz obietnice W Chrystusie życie mam Me serce Cię uwielbia Nagrodą mą jest Pan Nie będę się...

Wpis

Wszelka chwała

Wszelka chwała, wszelka cześć Wszelka moc Twoja jest Święty Ojcze uwielbiam Cię Drogi Jezu mój Zbawco Duchu Święty czekam przyjdź Ześlij ogień, ześlij ogień

Wpis

Wszechmocny błogi Ojcze nasz

Wszechmocny, błogi Ojcze nasz, Wysłuchaj głos modlitwy mej! Ze źródeł Twoich dar mi dasz Wysławiam Imię chwały Twej Dobroci pełen jest nasz Bóg. W upadkach często znosi nas. My wrogom odpuszczamy dług, Więc obdarz łaską w każdy czas Mądrości Twojej wieczny blask, I zdrój radości zawsze trwa! Owocem Twoich wiecznych łask Niech będzie święta wola...

Wpis

Wspaniały Twórca

On zna me imię On zna mą każdą myśl On widzi każdą łzę gdy wołam słyszy mnie Wspaniały Twórca kształtuje wciąż mnie bo zanim powstał świat On moje życie znał On zna me imię On zna mą każdą myśl On widzi każdą łzę gdy wołam słyszy mnie Mam Ojca w niebie On nazwał mnie Swym...

  • 1
  • 2