Wywyższamy Cię

Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie mój Królu mój

Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię
Panie nasz