Chcę do Ciebie przyjść

Chcę do Ciebie przyjść z otwartym sercem mym
W ofierze złożyć chwałę Ci

Widzę Twoją moc w świętym miejscu Twym
I znam potężne drogi Twe

O miłosierdziu pamiętam i o wierności Twej

Twoja dobroć, Twoja miłość ze mną są
Po wszystkie życia mego dni
Ty otaczasz swoją łaską Panie wciąż
Teraz i na wieki