Chcę zawsze pamiętać

Przyjmuję życia chleb
Złamany za mój grzech
Na krzyżu ciało Twe
Ofiarą stało się

Podnoszę kielich ten
Przymierza Twego znak
Przelałeś swoją krew
By z grzechu obmyć świat

Alleluja
Chcę o tym zawsze pamiętać
Alleluja
Co dla mnie zrobiłeś Ty

Za Tobą chodzić chcę
W bojaźni Twojej żyć
Przemieniaj serce me
Niech Chrystus żyje w nim

A jeśli stracę z oczu cel
Zapomnę o miłości Twej
Przypomnij mi przelaną krew
Alleluja chcę zawsze pamiętać

O jak dobry jesteś Ty, o jak dobry jesteś Ty
Chcę do końca moich dni dziękować Ci, dziękować Ci

Jak szczyty gór do głębin mórz
I tak jak od zachodu wschód
Ode mnie oddaliłeś grzech

Pewnego dnia zobaczę Cię
Ukończę mego życia bieg
Do celu Panie prowadź mnie

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chcę zawsze pamiętać