Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia
O, O, O Panie mój

Ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym

Jesteś pokojem mojego życia
O, O, O Panie mój

Ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym

Jesteś miłością mojego życia
O, O, O Panie mój

Ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym