Jesteś pieśnią mego życia

Jesteś pieśnią mego życia
Jesteś pieśnią mego życia
Jesteś pieśnią mego życia
Panie mój

Panie miłość swą dałeś hojnie nam
Swą przelałeś krew, aby zmazać grzech

Pragnę Tobie dać wszystko to co mam
Światłem Twoim lśnić w Twej miłości trwać