Jesteś Królem

Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg

Otwórzmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stańmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go