Jestem by Cię wielbić

Światłością Swą Ty rozjaśniasz ciemności
Dotknij mój wzrok widzieć chcę

Serce me jest przepełnione nadzieją
Z Tobą na wieki chcę żyć

Jestem by Cię wielbić
Jestem by Cię chwalić
Jestem by ogłaszać Tyś mój Bóg

Jesteś tak cudowny
Jesteś tak wspaniały
Jesteś godzien przyjąć chwałę cześć

Król mój i Pan wywyższony na wieki
Tobie należy się cześć

W pokorze Swej Ty przyszedłeś na ziemię
Zanieść me grzechy na krzyż

Jestem by Cię wielbić
Jestem by Cię chwalić
Jestem by ogłaszać Tyś mój Bóg

Jesteś tak cudowny
Jesteś tak wspaniały
Jesteś godzien przyjąć chwałę cześć

To miłość Twa sprawiła, że
Z mych grzechów Tyś uwolnił mnie