Otwórz niebo

Nasz kochany Ojcze
Wyznajemy szczerze
Chcemy, abyś dotknął nas

Niech Twoja obecność
Spłynie w nasze serca
Byśmy czuli miłość Twą

Chcemy szczęśliwi być
I cieszyć się każdą chwilą
Oddając Tobie każdy dzień

Otwórz niebo Swe
Jak ogień bądź
Dla nas wystarczysz tylko Ty

Nasz kochany Jezu
Chcemy widzieć Ciebie
Wciąż przebywać w chwale Twej

Ziemskie doczesności
Bledną w Twoim świetle
Gdy wylewasz miłość swą

Przychodzimy przed Twój tron
Abyś ukrył nas
W ramionach swych