O Panu bądź cześć

O Panu bądź cześć
Że nas kocha swój lud
Że nas kupił swą krwią
Wiedzie w cudny swój gród

Alleluja bądź pochwalon
Niech twa cześć płynie wzwyż
Alleluja bądź pochwalon
Błogosław nam dziś

O Panu bądź cześć
Iż nam Ducha on dał
Życie nowe w nas tchnął
A do serc pokój wlał

Niech płynie dziś wzwyż
Cześć i chwała i moc
Barankowi że śmierci
Pokonał już moc