Tobie panie uwielbienie

Tobie Panie uwielbienie
Tobie Panie dziękczynienie

Przed Twym Duchem nie ukryję się
Wszędzie jesteś znasz mój każdy dzień

Ciebie wielbić
będę z głębi duszy mej
Ciebie kochać
Będę z wszystkich moich sił

Tobie służyć aż do końca moich dni
Tobie Panie, Tobie Panie