Tylko Ty

Kto jest tym Królem Chwały
Niezrównanym w mocy swej
Kto jest tym Królem Świętym
Przed nim każdy pokłoni się

Jezus Zbawiciel nasz
To królów Król

Tylko Ty
Jesteś godzien przyjąć chwałę
Tylko Ty
Wielki w swoim Majestacie
Zbawco nasz, Zbawco nasz
Tylko Ty

Kto jest tym Królem Łaski
Przepełnionym miłością swą
Kto jest tym Królem Mocy
Każdy naród odda mu cześć

Jezus Zbawiciel nasz
To królów Król

Tylko Ty
Jesteś godzien przyjąć chwałę
Tylko Ty
Wielki w swoim Majestacie
Zbawco nasz, Zbawco nasz
Tylko Ty

Ty jesteś Zbawcą świata
Odkupieniem naszych win
Ty jesteś dawcą życia
Przebaczenie jest w Twojej krwi

Jezus Zbawiciel nasz
To królów Król

Tylko Ty
Jesteś godzien przyjąć chwałę
Tylko Ty
Wielki w swoim Majestacie
Zbawco nasz, Zbawco nasz
Tylko Ty