Jezus mój Przyjaciel

Jest Głos, którego słuchać chcę
Dla Niego śpiewam chwały pieśń
Jest imię, które będę wielbić wciąż

Jest Król na tronie Władca Pan
Wypełnia niebo chwałą Swą
Jest jedno imię, w którym wolność mam

To imię JEZUS
Mój Przyjaciel
Jezus, Jezus
Mój Przyjaciel

Jest Pokój, który sprawia, że
Znika obawa, strach i lęk
Jest imię, w którym swą nadzieję mam

Jest Miłość, która zmienia mnie
Dotyka serca koi gniew
Jest jedno imię, w którym wolność mam