Jesteśmy w Nim

Jesteśmy w Nim
I w Nim jest nasze życie
Jesteśmy w Nim
I w Nim jest nasze życie

Głośno raduj się!
Śpiewaj Panu chwał!
Miłość wyznaj Mu
Skacząc przed Nim

Głośno raduj się!
Śpiewaj Panu chwał!
Miłość wyznaj Mu!
Alleluja!