Jezus dla Jezusa

Jezus, dla Jezusa
Wszystko to co mam
Kim jestem i kim chciałbym być

Jezus dla Jezusa
Wszystko to co mam
Kim jestem i chcę być

Wszystkie me ambicje plany też
Powierzam Ci , oddaję w ręce Twe

Wszystkie me nadzieje, plany też
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe

Tylko z woli Twej jestem wolny