Jezus grzechy me zmył

Jezus grzechy me zmył bym w radości już żył
Za to ja chwalić chcę Zbawiciela

W serce pokój mi wlał we krwi swej wolność dał
Odtąd już nic nie dręczy mnie

Wierzę ja, wierzę ja
Wierzę tu memu Zbawicielowi
Wierzę ja, wierzę ja
Że On jest wieczny Boży Syn

Niebo przyrzekł mi sam abym wiecznie żył tam
Za to ja chwalić chcę Zbawiciela

Odtąd w sercu już mi jego miłość się lśni
Chcę wysławiać Go że jest mój

On mi pokój swój dał bym na wieki go miał
Za to ja chwalić chcę Zbawiciela

Chętnie świadczyć tu chcę że miłuje On mnie
Za to godzien jest wiecznych chwał