Jezus Królem Naszym jest

Jezus Królem Naszym jest
Jezu nasz Umiłowany

O wstań, o wstań Święty Boże nasz
O wstań, o wstań i zajaśniej nad nami