Ogniu gorejący

Ogniu gorejący Wszechmogący Boże
Kocham Ciebie drogi Panie mój

Myślę o Twej chwale Twojej szukam rady
Kocham Ciebie drogi Panie mój

Barankowi cześć
Wieczna chwała dla „Jam jest”
Panie stoję przed tronem Twym
Pragnę wielbić Cię w Twym domu