Odpuszczone

Odpuszczone są wszystkie grzechy moje
Ty spłaciłeś już za mnie dług

Błogosławisz mi mam nowe życie w Tobie
Prowadzi mnie Twój Święty Duch

Nie pojmę wiem miłości tej
Którą Bóg miłuje mnie

Wszechświata Pan i królów Król
Na krzyżu zmarł bym ja żyć mógł

Z radością mą, chcę służyć Mu

Tyś Królem mym