Będę patrzeć na Twój krzyż

Baranek Boży, Boży Syn
Cierpiał, krwawił niosąc krzyż
Korona cierniowa wbiła się w jego skroń

Wybrał cierpienie, ból
Idąc na górę mój wstyd niósł…
Mój wstyd niósł

Będę patrzeć na Twój krzyż
Będę w jego cieniu żyć
Czy zapomnieć mogę cenę Twojej krwi

Skrywasz mnie w miłości więc,
Będę zawsze wielbić Cię
W cieniu Twego krzyża będę żyć

Ukrzyżowany w mękach zmarł
Ofiara święta, czysta tak
Gdy przybito gwóźdź- ofiarowałeś się

Sam z siebie opuściłeś tron
Na siebie wziąłeś karę mą, opuszczony tam

O Królu Majestatu
Na zawsze będę śpiewał
O darze który dałeś mi,
Dałeś mi