Będę wciąż uwielbiać

Chcę Cię wielbić mym sercem co dzień
Chcę Cię chwalić z całych mych sił

Chcę Cię szukać i patrzeć w Twą twarz
Chcę Cię widzieć i w blasku Twym trwać

Będę wciąż uwielbiać Ciebie
będę wciąż wychwalać Imię Twe

Tylko Tyś jest godzien chwały
tylko Tyś jest godzien przyjąć cześć

Chcę Ci oddać pokłon i cześć
Chcę Ci wyznać Tyś jest mój Bóg

Chcę Ci służyć do końca mych dni
Chcę Ci śpiewać pieśń chwały i czci