Uwielbiam Imię Twoje Panie

Uwielbiam Imię Twoje Panie
Wywyższam Cię, oddaję Ci hołd

W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń

O Panie Jezu, chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył

O, Panie Jezu, O Panie Jezu