Oddajmy dziś

Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć
Niech nasze serca wielbią Go

On stworzył niebiosa
On utwierdził ziemi krąg
Jego chwała całe niebo wypełnia wciąż
Jego wielkość na całej ziemi objawiona jest

To jest nasz Bóg
Nasz jedyny Pan