Oddycham tchnieniem Twym

Oddycham tchnieniem Twym
Oddycham tchnieniem Twym
Obecność Twoja mieszka w sercu mym

To mój powszedni chleb
To mój powszedni chleb
Prawdziwe Słowo dotyka wciąż mnie

Bo ja dla Ciebie żyję
Bo ja bez Ciebie zginę

Dla Ciebie żyję
Bez Ciebie zginę