Pragnę Twojej obecności

Pragnę Twojej obecności
Spragniony jestem Ciebie wciąż

Jezus mój Pan, radość ma
Zmieniłeś mnie miłością swą

Teraz jestem tylko Twój
Z głębi serca wznoszę pieśń

Ja kocham Cię, kocham Cię Jezu
Moje serce będzie z Tobą zawsze już

Jezu, sprawiedliwy Panie
Któż by, mógł dorównać Ci

Każdy lud pokłoni się
Władco narodów
Wychwalam Ciebie
I z głębi serca wznoszę pieśń