Poprzez góry

Nasze domy wypełnisz tańcem
I ulice radością Swą
Gdy ugniemy się przed Tobą
I będziemy modlić się

Poprzez góry i doliny
Uwielbienie wznosi się
Obecnością Swoją Panie
Dziś wypełnij cały świat

Twoje światło niech rozjaśnia
Naszą drogę w każdy dzień
Twoja chwała niech wypełni
Całą ziemię, cały świat

Poprzez góry i doliny
Uwielbienie wznosi się
Obecnością Swoją Panie
Dziś wypełnij cały świat

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja