Agnus Dei

Alleluja, Alleluja
Wszechmogący Bóg, nasz Pan

Alleluja, Święty, Święty
Tyś jest Bóg nasz Wszechmocny

Baranek godzien czci
Baranek godzien czci

Jesteś Święty, Święty
Tyś jest Bóg nasz Wszechmocny

Baranek godzien czci
Baranek godzien czci
Amen