Alleluja Jezus żywy jest

Alleluja! Jezus żywy jest
Śmierci moc pokonał i uwolnił z grzechów mnie
Jezus już na wieki żywy jest
Żywy jest!

On jest Alfą i Omegą
Początkiem, końcem On
Zakon grzechu złamał
Mamy teraz wolność w Nim

Baranek powstał z martwych
Żywy jest, żywy jest