Żyję nie ja

Żyję nie ja lecz Chrystus we mnie żyje
A życie me jest ukryte w Nim
Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoja krwią
I nazwał mnie przyjacielem Swym

Zanim jeszcze powstały niebiosa
Zaczął istnieć świat
On na dłoni Swej napisał me imię
Miliony temu lat

On z miłości mnie przeznaczył dla Siebie
Bym dla Niego żył
I Swoją łaską wciąż mnie napełnia
Abym święty był

Żyję nie ja lecz Chrystus we mnie żyje
A życie me jest ukryte w Nim
Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoja krwią
I nazwał mnie przyjacielem Swym

Niepojęte są dary Twej łaski
Którymi obdarzyłeś nas
I niezmienne jest Twe powołanie
I Twych obietnic czas

Chcę mym życiem przynosić Ci chwałę
Każdym tchnieniem mym
Chcę posłusznym być Tobie we wszystkim
Tak jak Jezus twój Syn