Wpis

Żyję nie ja

Żyję nie ja lecz Chrystus we mnie żyje A życie me jest ukryte w Nim Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoja krwią I nazwał mnie przyjacielem Swym Zanim jeszcze powstały niebiosa Zaczął istnieć świat On na dłoni Swej napisał me imię Miliony temu lat On z miłości mnie przeznaczył dla Siebie Bym dla...

Wpis

Żyje Chrystus Pan

Wiem, że znalazłeś mnie sam Twa krew zakryła mój grzech Wierzę w to, wierzę w to Mój ból i wszelki mój strach Mój grzech zaniosłeś na krzyż Wierzę w to, wierzę w to Podnieśmy sztandar Nasz Pan pokonał śmierć Żyje Chrystus Pan! Mój ciężar wziąłeś i wolność mam Chcę krzyczeć dziś na szczytach gór, Że...

Wpis

Życie Twe

Jezu Ty przyszedłeś dać mi Pełnię życia Poznać Cię to odkryć wolność Nieskończoną Wyciągnąłeś do mnie ręce Swe Wielka jest miłość Twa Ty nowe życie dałeś mi Panie Z całych sił oddaję Ci chwałę Z radości teraz śpiewam i tańczę Życie Twe we mnie jest Światło Twe rozprasza ciemność Daje życie Niech Twój blask jaśnieje...