Credo

Credo
Nasz Ojcze Nieskończony
Wszystko stworzyłeś Ty
Wszechmogący
Świętego Ducha mocą
Poczęty został Syn
Jezus nasz Zbawca

Tak ja wierzę w Boga Ojca
W Syna, którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg jest w osobach trzech
Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to, wierzę w imię Jezus

Nasz Sędzio nasz obrońco
Cierpiałeś za nasz grzech
A nam przebaczono
Ty zszedłeś do ciemności
I w chwale wzniosłeś się
Zająłeś w niebie tron

Wierzę, że jest życie wieczne
Że na ziemię przyszedł Bóg
Wierzę we wspólnotę świętych
I święty Kościół Twój
Wierzę w nasze zmartwychwstanie
Gdy Jezus przyjdzie znów
Wyznaję to, wierzę w imię Jezus